FLORA

33-380 Krynica
ul. J. Kiepury 2
tel. +48 501 438 176

e-mail.: klimid@onet.pl

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych naszych Gości jest firma KLI-MiD Mojżesz Klimczak ul. Jana Kiepury 2, 33-380 Krynica Zdrój.

 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych może się Pan/i kontaktować z: Mojżesz Klimczak tel. 501 438 176, e-mail: klimid@onet.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.

 3. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/a dane w celu świadczenia usług hotelowych na podstawie Pani/a zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO): w każdej chwili przysługuje Pani/u prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/a zgody przed jej wycofaniem.

 4. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/u prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/a dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/a interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. W każdej chwili przysługuje Pani/u prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/i z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 1. Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe naszych Gości będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania, ale nie dłużej niż rok plus maksymalnie 1 rok od końca roku, w którym wygasł cel przetwarzania. Informujemy, że dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych.

 1. Dane osobowe naszych Gości nie będą udostępniane podmiotom ani osobom trzecim na zewnątrz.

 2. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje naszym Gościom:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Pani/a danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne w celu świadczenia usług hotelowych przez firmę KLI-MiD.

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie Ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych.

 
 
 
©"Flora" - Krynica Zdrój. Realizacja projektu: Verakom 2006